Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Rừng sách Tỏa hương – Thích Thiện Phước

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
1006676
Total Visit : 904988