Thứ 5, ngày 12 tháng 12 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Rừng sách Tỏa hương – Thích Thiện Phước

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
807338
Total Visit : 705650