Thứ 2, ngày 20 tháng 1 năm 2020
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Sáu điều răn dạy.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
823370
Total Visit : 721682