Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Sáu điều răn dạy.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
940340
Total Visit : 838652