Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Sáu điều răn dạy.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
971113
Total Visit : 869425