Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Sống an vui

SThích Thiện Phước

Có ba vị tín đồ vẻ mặt đầy bồn rầu, đi thỉnh giáo Thiền sư Vô Đức làm thế nào mới khiến cho mình có được đời sống an vui.

Thiền sư Vô Đức liền hỏi họ cần được những gì mới an vui.

Tín đồ Giáp nói: “Có tiền là có an vui”.

Tín đồ Ất nói: “Có tình yêu chơn chánh là có an vui”.

Tín đồ Bính thì cho rằng: “Có danh dự thì mới có an vui”.

Thiền sư nghe xong liền lắc đầu khuyên răn họ: “Các vị có hoài bảo như thế đương nhiên là không được chơn chánh an vui. Sự thật mà nói, ngay cả các ngươi sau khi có tiền, có tình yêu, có danh dự thì phiền não bao vây quấy nhiễu làm mê mờ rồi”.

Ba vị tín đồ không biết nói gì: “Thế thì chúng ta phải làm sao?”.

Thiền sư Vô Đức: “Biện pháp thì có, chỉ cần các vị trước phải thay đổi quan niệm. Vàng bạc bố thí giúp đỡ người mới có an vui, tình yêu cần hiến tặng mới có an vui, danh dự phải dùng để phục vụ mọi người, các vị mới thật sự được an vui”.

Ba vị tín đồ có lối tỏ ngộ.

v

Thật ra thiền cũng là một trạng thái an vui, nhân vì đó là một loại siêu việt, không cần phải vay mượn từ bên ngoài giúp đỡ. Bản thân chúng ta có cái sự an lạc mầu nhiệm vô cùng vô tận, nếu như ngộ được thiền tâm thì có thể tiếp nhận sự lợi ích an lạc ngay trong hiện tại.

Thiền đ trở thành thuốc linh đơn mầu nhiệm, trong cuộc sống hiện tại không thể thiếu.

♦♦———————————————————————♦♦

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
427549
Total Visit : 325861