Thứ 4, ngày 29 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Tám món Kiết tường

8Thích Thiện Phước

Hinh nen dia chi

 

    Bát Kiết Tường còn gọi là tám món báu, đây là tám món biểu thị cho sự Kiết Tường, đoan chính. Bát Kiết Tường là tám vật biểu trưng cho sự Kiết Tường trong Mật Tông, có nguồn gốc từ Mật Giáo Tây Tạng.

    Bát Kiết Tường là một vật Kiết Tường được lưu truyền ở Tạng truyền Phật Giáo, là một loại cúng cụ trước bàn Phật, Tháp Phật, trang trí trong chùa, sau Mật Giáo Tây Tạng truyền vào Trung Nguyên theo cách xưng gọi của Mật Giáo tám món Kiết Tường là :

 

1

   Pháp luân 法轮 : Tức là lời nói chỉ cho Phật pháp, có đầy đủ pháp lực lưu truyền xa rộng, thay nhau hoằng dương chánh pháp. 

6

   Pháp Loa 法螺 : Khi thổi phát ra âm thanh vi diệu kiết tường. Loa là một nhạc khí dùng để hoạt động Phật sự, còn gọi là phạm bái, đây là tượng trưng cho tiếng pháp của Phật lưu truyền, đem lại sự an lành cho tất cả chúng sanh.

 

5

   Liên hoa 莲花 : Lấy ý nghĩa là thanh khiết, ở trong bùn dơ mà không bị nhiễm bùn. Ví như sự thanh tịnh của Phật Pháp dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi nhiễm ô. 

images (37)

     Bảo Bình宝瓶 : Tức là tịnh bình cắm hoa, tiêu biểu cho sự viên mãn. Phật Pháp sâu xa đầy đủ phước huệ, như bảo bình đựng nước không có rơi đổ. 

4

     Kim Ngư 金鱼 : lại nhân vì theo cách chế tạo thành một đôi cho nên gọi là Song Ngư, tiêu biểu cho sự hoạt bát giải thoát. Ví như chúng sanh vào trong biển Phật Pháp thì được tự do tự tại thoát khỏi sự ràng buộc khổ  đau.

images (35)

   Tôn Thắng Tràng 尊胜幢 :   Là dụng cụ để trang nghiêm đạo tràng trong Phật giáo. Tràng là một vật trong nghi vệ ở thế gian, là một loại quân kỳ của các vị tướng dùng để chỉ huy ngoài trận chiến. Tràng là một loại để trang nghiêm trên Phật đường, Phật tượng, tràng cũng là khí vật mà chư Phật Bồ tát cầm. Ý nói nếu có người nào đến chùa tháp đạo tràng, cúng dường tu tập thì được công đức phước báu thù thắng.

2

    Bảo Tán 宝伞 : Khi giương ra che mát chúng sanh. Ví dụ cho Phật Pháp truyền bá khắp nơi không ngăn ngại (1).

images (36)

     Bàn Trường 盘长 : còn gọi là Vô cùng bàn, hạnh vận kết, kiết Tường kiết, thế tục trích ra thường gọi là bát kiết ,đây là một loại hành dây quấn. Tạng truyện Phật giáo gọi là kết, gọi đủ là Kim Cang Kết, lúc tu trì Mật Tông thông qua nghi thức gia trì, khi kết những loại này thì liền được Phật hộ trì. Ví dụ cho Phật Pháp rộng dài hay làm tuệ mạng của chúng sanh được an ổn lâu bền.

7

     Trong tự viện Phật Giáo, Bát Kiết Tường là một món đồ được thờ trước Phật vì có tính chất tôn nghiêm nên thường được điêu khắc, họa vẽ trên các đồ án, trang trí ở điện đình. Ngày nay thì tám món này đã được lưu truyền trong nhân gian, được thể hiện qua những tác phẩm thâu tơ lụa, sứ, gốm,…

       Nhìn chung, tám món Kiết Tường có gốc từ tám loại quí báu.

      Chú thích :  

      Có khi xếp Bạch cái nhưng không có bảo tán.

     Bạch cái 白盖 : Còn gọi là Thiên cái, che mát cho ba ngàn cõi. Ý nói tâm từ bi rộng lớn của Phật ban ân huệ che mát cho tất cả chúng sanh. Ví dụ cho Phật Pháp truyền bá khắp nơi không ngăn ngại. 

3

◊–◊—————————————————————————————◊–◊

Những Bài Viết Liên Quan
406967
Total Visit : 305279