Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Tam Quy y.

TAM QUY YThích Thiện Phước

Tam quy y tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y: chữ “Quy” là trái với đen tối để trở thành trong trắng, chuyển nhiễm thành tịnh, đem tâm địa của chúng ta an trụ trong cảnh giới chánh niệm thanh tịnh. Còn chữ “y” là nương tựaNếu nói một cách phổ thông thì hai chữ “Quy y” được lược giải thích là nương tựa, cứu độ, cung kính, … Nếu như đem ba pháp quy y nói ra cho dễ hiểu thì: Quy y Phật là nương tựa vào sự chỉ bày của Ngài. Quy y Pháp là nương tựa vào giáo nghĩa để tìm tòi chân lý. Quy y Tăng là ta nương tựa vào sự chỉ dẫn của Tăng già để có lòng tin chân chính đối với giáo pháp của Phật. Hay nói một cách khác, quy y Tam Bảo thì được cứu độ, giống như chiếc thuyền trong biển cả, điều nhu yếu là phải có kim chỉ nam, như đứa trẻ trên con đường mê lại được trở về và được sự bảo bọc của từ mẫu, liền được sống trong gia đình hạnh phúc êm ấm.

Quy y Tam Bảo thì chúng ta mới chỉ bước vào nghi thức Phật giáo, biểu thị là một người đệ tử chánh thức của Phật Đà. Điều kiện tối quan trọng trung thực mà đệ tử Phật phải biết là cần phải thực hành và học theo giáo lý của Đức Phật.

nen Kt

Khi Phật còn tại thế, Ngài bảo các đệ tử rằng:

Chư ác mạc ác

Chúng thiện phụng hành

Tự tịnh kỳ ý

Thị chư Phật giáo

(Chớ làm các điều ác

Hãy làm các việc lành

Giữ tâm ý trong sạch

Là lời chư Phật dạy)

Đây là nói giáo nghĩa tinh yếu của Phật giáo, chúng ta chỉ cần nương tựa theo lời dạy ấy mà “Phụng hành”, “không làm các điều ác, hãy làm các việc lành”. Nếu tâm địa chúng ta xây dựng từ nền tảng này, thì nhất định sẽ được an lạc.

Mọi người nên nhớ: Đức Phật là bậc chánh giác khuôn mẫu, là bậc đại đạo sư của chúng ta. Giáo pháp của Ngài chỉ bày cho nhơn sanh một con đường chân chánh, là một dược tể thanh lương chữa lành căn bệnh thống khổ và diệt trừ tận gốc rễ của mọi phiền não. Tăng già là những bậc thầy Tỳ kheo mô phạm, tiếp nối và làm hưng thịnh ngôi nhà Phật pháp. Các Ngài đã đại biểu cho Phật Đà mà chuyển bánh xe chánh pháp.

Như vậy, chúng ta nên nhớ công đức cao dày của ngôi Tam Bảo. Tức là mỗi niệm không quên đấng đại đạo sư chí tôn (Phật Đà). Pháp của Phật là kim chỉ nam để cho chúng ta định hướng trên hành trình của cuộc sống. Tăng già là những vị đại biểu cho đấng chí tôn. Nếu chúng ta thực hành được như vậy thì sẽ khiến cho tư tưởng của chính mình được thuần chánh. Tâm địa không còn cầu nhiễm nữa, hành vi sẽ được lương thiện. Đồng thời lại phải nỗ lực làm việc lợi tha. Để nêu bày ra tinh thần cứu thế giúp người của Phật pháp. Như thế thì cuộc sống Phật hóa của chúng ta sẽ được hoàn thành mỹ mãn và được an lạc hạnh phúc./.

◊-◊——————————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
406948
Total Visit : 305260