Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Thăng trầm thay đổi.

thang tramThích Thiện Phước

Không ai thắng hoài chẳng ai thua mãi, địa vị là tạm thời vinh quang là quá khứ, chỉ có ta mới chính là con người thật của mình, “mưa không  suốt đêm, nắng không suốt ngày – Lão Tử”, vui đó buồn đó,… Phiền não tức Bồ đề, tự tại an nhiên, rong chơi trời phương ngoại.

Thời gian làm tan biến đi tất cả, chỉ có sức khỏe và phước báu mới thật của mình, “Khi sanh ra đôi bàn tay trắng, lúc trở về cũng phủi trắng đôi tay. Nay thắng mai thua đó là tương đối, “kiến ăn cá rồi cá ăn kiến” đó là nhân quả. Cai đắng cơ hàn nhục vinh ghét thương đời đạo, nét đẹp liêu trai diễm ảo ví như chị hằng vừa rời khỏi thềm cung… mọi thứ đều là tương đối, nhưng đạo đức là tuyệt đối, nhân nào quả nấy.

abc

Cho nên Phật cũng dạy: “Ta không thể nào độ hết và thay thế nghiệp báo của chúng sanh…” thôi thì mình người phàm nghiệp dày phước mỏng, làm được cái gì hay cái đó, vui trong phạm vi mình làm được, “lượng bụng mà ăn, liệu cơm gắp mắm”, biết đủ thì đủ, không biết đủ dù ngồi trên đống vàng cũng vẫn thấy thiếu.

Dù cao lương mỹ vị, hay rau muối đơn sơ cũng cần phải đủ chất dinh dưỡng… đừng quá kham khổ cũng chẳng nên phung phí, để đức về sau, “phàm có phước phước không nên hưởng hết, có thế lực không nên ỷ lại – Khổng Tử”. Tiêu xài hợp lý, ngó trên nhìn dưới, quán xét xung quanh “ăn nhìn xuống, uống trông lên” vừa chừng là được.

Người không biết mình hiểu mình cũng không có gì phải ngại, mình không hiểu mình không biết mình, đó là điều đáng nói. “Chẳng sợ người không biết đến mình, mà chỉ sợ mình không biết người mà thôi – Khổng Tử”. “Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng” là thế. Khế lý khế cơ đó là chân lý của Phật. Ta là ai, làm gì, đang ở đâu?… có thể lừa dối người chứ không thể lừa dối chính mình.

◊-◊————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068973
Total Visit : 967285