Thứ 7, ngày 21 tháng 7 năm 2018
" Những ai với chánh tâm, Khéo tu tập giác chi, Từ bỏ mọi ái nhiễm, Hoan hỷ không chấp thủ. Không lậu hoặc, sáng chói, Sống tịch tịnh ở đời.” ( Kinh Pháp Cú - số 89 )

Thiền là gì?

thien la giThích Thiện Phước

- Có vị Tăng hỏi Thiền sư Hoàng Long Mục Am Pháp Trung, ở phủ Long Hưng:

- Thế nào là Phật?

Sư nói:

- Không hướng bên ngoài tìm.

Tăng hỏi:

- Thế nào là tâm?

Sư nói:

- Chẳng hướng bên ngoài tìm.

Tăng hỏi:

- Thế nào là đạo?

Sư nói:

- Chẳng hướng bên ngoài kiếm.

2 vi t

Tăng hỏi:

- Thế nào là Thiền?

Sư nói:

- Chẳng hướng bên ngoài truyền.

Tăng hỏi:

- Rốt ráo thế nào?

Sư nói:

- Chỗ nhàn tĩnh tát bà ha.

Phật, Tâm, Thiền, Đạo, tất cả đều có sẵn và đầy đủ ở trong mỗi chúng ta, nhưng vì nhiều kiếp trôi lăn trong vòng sanh tử nên bản tánh ấy bị lãng quên. Thiền lấy tâm ấn tâm, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Cho nên thiền sư mới nói: “Không hướng bên ngoài tìm”. Cuối cùng là gì? Thành tựu được trú xứ chỗ nhàn tĩnh, tâm tịnh thì cõi nước chư Phật thanh tịnh. Phật, Tâm, Thiền, Đạo,  ảnh hiện có  khắp trong Pháp giới, nhưng chẳng lìa nơi tự tánh thanh tịnh.

◊-◊—————————————————◊-◊

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
573718
Total Visit : 472030
peuterey outlet piumini woolrich outlet woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher max maillots maillots de foot pas cher nike tn pas cher nike tn parajumper pas cher parajumper pas cher parajumper pas cher golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi