Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Tổ 18 Thiền tông Ấn Độ – Già Da Đa Xá

TỔ 18 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

GIÀ DA ĐA XÁ

18

Tổ thứ 18, Già Da Đa Xá, người nước Ma Đề, họ Uất Đầu Lam, cha tên Thiên Cái, mẹ tên Phương Thánh. Từng mộng thấy một đại thần tay cầm chiếc gương, nhân thế mà có mang, bảy ngày sau sanh ra sư, cơ thể trong suốt như ngọc lưu ly, chưa từng tắm gội mà tự nhiên thơm sạch. Ngay lúc ấy sư cầm lấy chiếc gương đi dạo chơi, gặp Tôn giả Nan Đề mà đắc pháp. Sau đến nước Đại Nguyệt Thị thấy nhà của một Bà La Môn có không khí lạ, Tôn giả vào nhà. Chủ nhà là Cưu Ma La Đa hỏi: “Sư là ai?”. Đáp: “Là đệ tử Phật”. Chủ nhà nghe xong liền đóng cửa lại. Tôn giả tự gõ cửa. La Đa nói: “Nhà này không có người”. Tôn giả hỏi: “Vậy người đáp không có người đó là ai?”. La Đa nghe nói biết là người lạ thường, bèn mở cửa mời Tôn giả vào tiếp đãi (1). Tôn giả nói: “Xưa Thế Tôn huyền ký, sau khi ta diệt độ 1.000 năm, có một Đại sĩ xuất hiện ở nước Nguyệt Thị, tiếp nối hưng thạnh huyền hóa, nay ta gặp ngươi, nên đây là vận tốt”. Lúc đó Cưu Ma La Đa phát túc mạng trí, cầu xin xuất gia, thọ cụ giới xong, Ngài đọc kệ phó pháp rằng:

Có giống có đất tâm

Do duyên sẽ nảy mầm

Nhân duyên không ngại nhau

Đương sanh, sanh không sanh.

Phó pháp xong, Ngài vọt thân lên hư không, hiện 18 loại thần biến, hóa thành hỏa quang tam muội tự thiêu thân. Đại chúng đem xá lợi xây tháp. Nhằm năm Mậu Thân, thời Tiền Hán Thành Đế, năm thứ 20.

Chú.

(1) Nguyên bản là chữ Nhiếp (攝) Bản CĐTĐ là chữ Tiếp (接).

Thích Thiện Phước dịch

◊◊——————————————————————————————◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068962
Total Visit : 967274