Thứ 4, ngày 12 tháng 12 năm 2018
" ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ CỨU CHÚNG SANH, CHỮA LÀNH BỆNH TẬT, XÓA PHÂN TRANH, MANG VỀ NHÂN THẾ XINH CÀNH TRÚC, ĐEM ĐẾN CUỘC ĐỜI ĐẸP BỨC TRANH "

Tổ thứ tư Thiền tông Ấn Độ – Ưu Ba Cúc Đa

TỔ THỨ TƯ THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

ƯU BA CÚC ĐA

Phat Cuc Da

        Tổ thứ tư, Ưu Ba Cúc Đa, người nước Tra Lợi, họ Thủ Đà, cha tên Thiện Ý, 17 tuổi xuất gia, 20 tuổi chứng quả, đi du hóa đến nước Ma Đột La, Ngài độ rất nhiều người, do đó ma ba tuần sợ hãi, lần lược sức ma cạn kiệt, qui đầu chánh pháp, Tôn giả giáo hóa dẫn dắt chứng quả rất nhiều. Mỗi lần độ một người, Ngài bèn lấy một thẻ để vào thạch thất. Sau có một ông trưởng giả tên là Hương Tượng, chí thành xuất gia, Ngài bèn cho cạo tóc và thọ cụ, tâm tự thông đạt, đặt tên là Đề Đa Ca. Lại bảo: “Như Lai đem đại pháp nhãn tạng, thứ lớp truyền nhau đến ta, nay đem trao cho ngươi”. Ngài bèn nói kệ rằng:

Tâm tự xưa nay vốn là tâm

Tâm này xưa nay chẳng có pháp

Hễ có pháp thì có bổn tâm

Chẳng có tâm chẳng có bổn pháp.

        Phó pháp xong, Ngài bèn bay vọt lên hư không 18 lần, sau lại trở về bổn tòa viên tịch. Đa Ca đem thẻ trong thất thiêu thân Ngài, thâu lấy xá lợi xây dựng bảo tháp. Bấy giờ nhằm năm Canh Tý, đời vua Bình Vương, năm thứ 30./.

Thích Thiện Phước dịch

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
634295
Total Visit : 532607
peuterey outlet piumini woolrich outlet woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher max maillots maillots de foot pas cher nike tn pas cher nike tn parajumper pas cher parajumper pas cher parajumper pas cher golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi