Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Trải nghiệm cuộc sống.

taii nghiemThích Thiện Phước

 

 

Cuộc sống không đơn giản và gấm lụa tươi đẹp như trong tâm tưởng. Càng va chạm thì càng già giặn, càng tiếp xúc với thì mới biết thế nhân sâu thẳm bao la chỉ trừ người hiểu đạo, có đạo, ở đời càng thật thà thì càng thua thiệt nhưng rồi cũng có luật bù trừ, vì trời cao có mắt,  khéo léo ton hót thì lại trái với lương tâm, vì vậy phải có đủ tư lương Bi Trí Dũng”. Ai nhanh thì được ai chậm thì thua, thật thà quá cũng chết, khôn lanh quá thì nguy. Cho nên người ta nói “thật thà thẳng thắng thêm thua thiệt; lọc lừa lòn luộc lại lên lương”.

“Kiếp vô thường hợp tan tan họp

Chuyến đi về mấy lược trùng lai”

nen ppt

Cái mà hôm nay mình hy vọng biết đâu rồi cũng sẽ thất vọng, thôi thì trăm sự theo duyên, ăn theo thuở ở theo thời: tùy duyên, tùy thời, tùy nơi, tùy tục, tùy thuận, tùy phận, tùy số, tùy ý, tùy thích, tùy thuộc, tùy nghi, tùy tùng, tùy cơ… muôn vạn cái tùy khác nhau nhưng đừng tùy tiện cẩu thả là được. Vì sống ai nấy có phong cách qui tắc khuôn khổ riêng.

 Cái mà hôm nay cho là đúng nhưng biết đâu ngày mai lại thấy là sai vì sự hiểu biết ngày nay còn giới hạn.

“Biết rằng hôm nay đúng hôm qua sai

Thuyền chồng chềnh lướt nhẹ trôi

Gió phấp phới thổi bay tà áo

Hỏi người ra đi trên đường phía trước

Hận nỗi bình minh lóe sáng chân trời…Qui Khứ Lai Từ – tác giả Đào Tiềm”

Người mà hôm nay mình tin thì biết đâu ngày mai lại gạt mình hại mình, làm cho mình đau khổ. Thuở hàn vi có khác, lúc giàu sang có đổi? Biết chăng là khi có quyền có tiền, lòng nhân không thay đổi, tâm ý vẫn khiêm cung, thật thà trung nghĩa, đó là “nhơn chi sơ tánh bản thiện – bản tánh ban đầu là thiện” không bị “tánh tương cận tập tương nhiễm – vì va chạm tiếp xúc nên lòng bị nhiễm ô” . Hôm nay giao hảo tốt biết đâu ngày mai chia tay.

Tháng ngày chồng chất, tuổi tác càng cao, nhưng làm sao đạo hạnh phải tương xứng, tác phong chững chạc, sức khỏe càng yếu, tinh thần càng phải vững, trách nhiệm càng nhiều, nhục vinh cũng lắm, thăng trầm muôn mối, được đó mất đó, thương cũng nhiều ghét cũng nhiều “thương nhau lắm cắn nhau đau” đó không phải là đạo lý mà cần phải có tình thương trước sau như một, bao dung tha thứ, không nên “hạt muối cắn hai muỗng đường lũm hết” chia sẽ ngọt bùi đồng cam cộng khổ đó là nét đẹp muôn thuở, sống chung càng lâu thì càng hiểu rõ nhau hơn, càng bị gạt thì càng biết lòng người, nhưng tốt nhất là đừng để bị gạt, nhưng lỡ có bị gạt rồi cũng chẳng sao vì muốn làm sao cũng không biết phải làm sao, nhưng tốt nhất là kinh nghiệm ở mai sau, và để lòng chớ lao xao, càng biết sai thì càng sẽ đúng,  càng vấp ngã thì càng phải cố gắng đứng dậy, té đâu đứng lên tại đó, nhưng mong sao đừng té đừng vấp, đó là phước đức lớn lao nhiều đời còn lại, nhưng tất cả đều nằm ở mai sau không thể biết và nói trước được vì “nói trước sẽ bước không qua”.

Vậy thì hãy im lặng quán chiếu lại mình, lấy ánh mắt tình thương mà nhìn đời nhìn người, hài lòng với chuyện đã qua, vui với nếp sống hiện tại, cố gắng cho ngày sắp tới, sống không hối hận khi mỗi ngày trôi qua. “Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai khôn ngoan mà khôn khôn dại bao giờ”.

◊-◊——————————————————◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068956
Total Visit : 967268