Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
0.0.0.0. Phút giây nhìn lại.
796461
Total Visit : 694773