Thứ 3, ngày 19 tháng 11 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
1.1.Kim Quy Sơn - Tổ Đình Hội Phước
797178
Total Visit : 695490