Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"
1.1.Kim Quy Sơn - Tổ Đình Hội Phước
227530
Total Visit : 125842