Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
Lược giải KInh A Di Đà bằng tranh

Dữ liệu đang cập nhật

796461
Total Visit : 694773