Thứ 5, ngày 23 tháng 1 năm 2020
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
Lược giải KInh A Di Đà bằng tranh

Dữ liệu đang cập nhật

824876
Total Visit : 723188