Thứ 3, ngày 20 tháng 8 năm 2019
“Mẹ ơi! Mùa Vu Lan đã về rồi, Con được cài hoa hồng màu trắng đơn côi, Lòng con nghe đau xót thật nhiều, Vì con biết đời con không còn có Mẹ..."
0.0.0. Ơn Cha nghĩa Mẹ.

Dữ liệu đang cập nhật

759159
Total Visit : 657471