Thứ 3, ngày 10 tháng 12 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
0.0.0. Ơn Cha nghĩa Mẹ.

Dữ liệu đang cập nhật

806066
Total Visit : 704378