Thứ 6, ngày 24 tháng 1 năm 2020
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
0.0.0. Ơn Cha nghĩa Mẹ.

Dữ liệu đang cập nhật

825378
Total Visit : 723690