Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"
Phật giáo tam tự kinh

Dữ liệu đang cập nhật

227530
Total Visit : 125842