Thứ 2, ngày 18 tháng 11 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
Sự tích Đức Phật giáo hóa đệ tử

Dữ liệu đang cập nhật

796845
Total Visit : 695157