Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2019
“HÃY NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH, CHỚ NƯƠNG TỰA KẺ KHÁC, NGƯỜI KHÉO ĐIỀU PHỤC MÌNH, ĐẠT ĐẾN CHỔ KHÓ ĐẠT” Trích Pháp Cú 160
T.T.Phật Thuyết Cứu Diệm khẩu Ngạ quỷ Đà La Ni KInh
742435
Total Visit : 640747