Thứ 7, ngày 21 tháng 9 năm 2019
“Mẹ ơi! Mùa Vu Lan đã về rồi, Con được cài hoa hồng màu trắng đơn côi, Lòng con nghe đau xót thật nhiều, Vì con biết đời con không còn có Mẹ..."
T.T.Phật Thuyết Cứu Diệm khẩu Ngạ quỷ Đà La Ni KInh
773809
Total Visit : 672121