Thứ 5, ngày 23 tháng 1 năm 2020
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
Truyện Đức Khổng Tử bằng tranh

Dữ liệu đang cập nhật

824876
Total Visit : 723188