Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
MÙA VU LAN BÁO HIẾU, CHƯ PHẬT ĐẠI HOAN HỶ,TU BỐ THÍ TẠO PHƯỚC, ÔNG BÀ TỔ TIÊN SIÊU
UnCategory

TỤNG KINH THÁNG 7 – LỄ VU LAN

TỤNG KINH THÁNG 7 – LỄ VU LAN  

[audio mp3="http://chuahoiphuoc.net/wp-content/uploads/2017/08/Long-me-nhac-nen-H.Phuoc_.1.mp3"][/audio]

http://chuahoiphuoc.net/wp-content/uploads/2017/08/Long-me-nhac-nen-H.Phuoc_.1.mp3

Sự thay đổi.

Nếu thay đổi thói quen và mẫu mực cố hữu của mình, ta sẽ nhận ra rằng những rắc rối trên đời

925666
Total Visit : 823978