Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Vấn đề cái bánh.

cai bnhThích Thiện Phước

Có một học Tăng thời thường nghiên cứu Duy Thức Luận, có lần đi tham yết Thiền sư Đạo Minh ở Mục Châu. Trên bàn Thiền sư có dọn sẳn một mâm điểm tâm, Thiền sư Đạo Minh dùng tay lấy một cái bánh đường bẻ ra làm hai, hỏi: “Ba cõi chỉ do tâm, muôn pháp do thức, vậy ngươi nói thế nào?”.

Học Tăng không đáp được.

Thiền sư hỏi tiếp: “Vật này gọi là cái bánh đúng, hay là không gọi là cái bánh mới đúng?”.

Học Tăng đăm chiêu suy nghĩ, trên trán đổ mồ hôi, liền đáp: “Không thể không gọi là cái bánh”.

Thiền sư quay đầu lại nhìn và tùy ý hỏi chú Sa di đứng hầu bên cạnh: “Môt cái bánh bẻ ra làm hai, ngươi nói thế nào?”.

Sa di không chút do dự nói: “Hai miếng lưu lại trong một tâm”.

Thiền sư lại hỏi: “Ngươi gọi nó là gì?”.

Sa di đáp: “Là cái bánh”.

Thiền sư Đạo Minh ở Mục Châu cười khà khà: “Ngươi cũng biết giảng duy thức luận rồi”.

2.1

Tâm trạng của thiền giả là phải sống động, nhân vì trong tâm không có một vật nào có thể nắm giữ. Tâm trạng thiền giả lại là việc thật, nhân vì nó mãi mãi giữ gìn ngay trong một niệm linh giác, không bị vật quấy rối, không bị mê mờ nơi lý.

Mục đích học hỏi là để rõ chỗ ứng dụng, nếu như thuần túy chỉ chuyên sâu vào việc học hỏi, thì cũng giống như bắt chước học kiểu đi ở xứ Hàm Đan thật khó mà thay đổi.

 

◊-◊———————————————————————————–—–◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
306308
Total Visit : 204620