Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Vận mệnh của bạn nằm trong tay bạn.

Van menh

Một người không rõ về vận mệnh, đem thắc mắc của mình đi bái kiến một vị Thiền sư:

– Thầy nói xem trên đời này có vận mệnh không ?

– Có.

– Nhưng, vận mệnh của con ở đâu ?

Vị Thiền sư kêu anh ta xoè tay trái ra, chỉ anh ta xem và nói :

– Con thấy rõ chưa? Đường này là đường tình cảm, đường này gọi là đường sự nghiệp, còn đường kia là đường sinh mệnh.

Sau đó, vị Thiền sư kêu anh ta từ từ nắm tay lại, nắm thật chặt.

Thiền sư hỏi :

– Con nói xem, những đường đó nằm ở đâu rồi.

Anh ta mơ hồ bảo :

– Trong tay con này.

– Con hiểu vận mệnh của con ở đâu rồi chứ ?

Anh ta mỉm cười nhận ra, thì ra vận mệnh nằm trong tay mình.

v

Không tu thì cứ sống theo số phận đã định sẵn, nhân quả bao đời đã có do nghiệp chúng ta tạo nên. Có tu thì dừng nghiệp và chuyển nghiệp, nghiệp thay đổi thì số phận cũng thay đổi, số phận tốt hay xấu là do cách chuyển nghiệp của chúng ta vậy.

(Minh Tú St)

◊-◊——————————————————————————◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
306273
Total Visit : 204585