Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Video: Lễ Chẩn tế Giỗ tổ Khai sơn Chùa Hội Phước 2015 (1/5).

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
406947
Total Visit : 305259