Thứ 7, ngày 02 tháng 12 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Video: Lễ Húy kỵ Tổ sư Khai sơn Chùa Hội Phước 2014 (5/5)

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
328438
Total Visit : 226750