Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Vượt qua tự nhiên.

VƯỢT QUA TỰ NHIÊN

Thích Thiện Phước

 

Trong thiền đường, một người là Thiền sư Đại Châu Huệ Hải, một người là học Tăng.

Tăng nhơn hỏi Thiền sư Huệ Hải: “Có pháp nào để vượt khỏi tự nhiên không?”.

Thiền sư Huệ Hải không cần suy nghĩ nói: “Có”.

Tăng nhơn hỏi tiếp: “Sao gọi là pháp siêu việt tự nhiên?”.

Thiền sư đáp: “Có thể biết được tự nhiên”.

Học Tăng hỏi: “Nguyên khí có phải là đạo không?”

“Nguyên khí là nguyên khí, còn đạo là đạo”.

“Nếu nói như thế thì nên có hai’. Học Tăng nghi ngờ.

“Biết không hai người”. Thiền sư nói

Tăng nhơn im lặng giây lâu, lại hỏi: “Thế nào là tà, thế nào là chánh?”.

Thiền sư liền khai thị: “Tâm chạy theo ngoại vật gọi là tà, vật theo tâm là chánh”.

Nen Vuot qua

Hay biết được tự nhiên cũng chính là hiện tại chúng ta hay nghe hay nhìn, rốt ráo là làm sao để vượt qua? Ngay cả tự nhiên đều có thể vượt qua, thì có gì mà không vượt qua?

Tâm của chúng ta là kho báu quý giá, có đủ tánh khả năng vô hạn. Từ đây mà đi tìm vào nội tâm, để mở bày tánh khả năng vô hạn ấy.

◊◊———————————————————————————–◊◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
306287
Total Visit : 204599