Thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Ý nghĩa của Thiền.

Y nghia cua ThienThích Thiện Phước

 

Thiền là một loại văn hóa tuy xưa nhưng vẫn không lỗi thời.

Thiền là một loại trí huệ cao sâu, tuy có thành phần triết học nhưng không phải là triết học.

Thiền tuy bắt nguồn từ tôn giáo nhưng lại đả phá tánh thần quyền và qụy lụy, đem thần thánh và tự nhiên bình thường thân thiết dung họp lại.

Thiền là tôn giáo không có ngôn thuyết. “Không lập văn tự, truyền ngoài giáo điển, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật”, đây là trung tâm và đặc điểm của thiền.

Thiền đả phá những khuôn mẫu văn tự rườm rà trong truyền thống tôn giáo, vượt khỏi phạm vi ngoại tướng, lấy người làm căn bổn quan trọng để thể ngộ nội tâm, siêu việt hẳn cảm tánh và lý tánh.

Thiền là một loại thể nghiệm trong tầng sâu của tâm linh, tuy đạo lý đó vô hình nhưng không dễ dàng vượt qua, nhưng sau khi vượt qua thiền ngộ tức là cảnh giới chơn thật bất hư.

Thiền là một trạng thái tồn tại của sanh mạng, tuy thấy giản dị trong cuộc sống bình thường của con người, nhưng trên thực tế tức là một sự tồn tại không thể nghĩ bàn.

hvi

Thiền đạo tự nhiên, thiền chỗ nào cũng hiện diện:

“Xanh xanh trúc biếc chính là bát nhã

  Ngào ngạt hoa vàng đều là chân đế”

Trong đại tự nhiên một gốc cây một ngọn cỏ, dù người hay sự việc đều là những diệu cảnh để thiền giả thâm nhập thiền quán.

Sự truyền thừa này đã được kéo dài trên 1000 năm, hàm chứa trí huệ của vô số người. Người tham thiền rất đông, ảnh hưởng rộng rãi đến phạm vi các lãnh vực xã hội, đủ để trở thành một đặc sắc của truyền thống văn hóa dân tộc Trung Hoa.

Thiền là một tài sản phong phú mà nhơn loại phải có, không chỉ quá khứ mới như thế mà hiện tại và tương lai cũng như vậy.

Bắt đầu từ đời Đường thiền tông lưu bố khắp nơi. Đến đời nhà Minh, thiền tông đã trở thành văn hóa Phật giáo Đông Á và là một pháp môn của tôn giáo. Nguồn thiền đã lưu bố khắp các quốc gia Đại thừa Phật giáo, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt văn hóa các dân tộc và bao quát luôn cả Việt Nam. Đến thời cận đại lại lưu truyền sang Tây Âu, đối với tôn giáo, văn hóa, kinh tế,… mọi lĩnh vực đều có sự ảnh hưởng bất đồng.

nen 2 vi

Tiết tấu sinh hoạt của con người thời hiện đại, đang trong tiến trình khẩn trương cao độ, trầm trọng hơn là nguy cơ sanh tồn trong phạm vi đầy dẫy áp lực và cạnh tranh, khiến cho chúng ta rất mệt nhọc bôn ba. Nhân thế mà chợt nhận ra suối nguồn tuôn chảy, cội cây xanh tươi mãi trong dòng tâm thức của mỗi con người. Do tâm mê đắm vào ngoại cảnh, luôn luôn đem tâm linh và ngoại cảnh tách biệt nhau, vì vậy cuộc sống trở nên nặng nề mệt mỏi, khiến cho chúng ta khó mà thể hội được đầy đủ ý vị của thiền cơ trong đời sống hằng ngày.

Thật ra, thiền ở bên thân chúng ta, thiền là bản tánh tự tâm của chúng ta, thiền là cảnh giới lìa ý niệm, ngay nơi tâm mà khế nhập. Có thiền rồi chúng ta sẽ có một cái nhìn mới hơn về tự tâm. Có thiền chúng ta từ đây có thể trải qua môt trạng thái tồn tại khác của sanh mạng. Có thiền, có thể khiến cho tâm linh của chúng ta cởi bỏ mọi ràng buộc một cách triệt để. Có thiền, chúng ta sẽ đối mặt thẳng vào sự sanh tử, và nhất định có phần tự tại thong dong vượt khỏi thường tình. Thiền, có thể gọi là thuốc mầu linh đơn rất tốt để chữa trị căn bệnh tâm linh thời hiện đại.

◊-◊—————————————————-◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
388159
Total Visit : 286471