Thứ 4, ngày 03 tháng 3 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Ý nghĩa ngày Phật đà hoặc Vệ tắc

Ý NGHĨA NGÀY PHẬT ĐÀ HOẶC VỆ TẮC 

Thích Thiện Phước

             Vệ Tắc (WESAK) là một tên gọi đơn xưng của từ Vệ Tắc Ca (VAISAKHA), tháng năm ở Ấn Độ xưa. Vệ Tắc trong tín đồ Phật giáo không phải là một tháng mà chỉ có một ngày thôi. Đó là ngày của Thần Thánh, ngày trăng tròn tháng năm, tức là ngày 15 tháng 4 âm lịch, cho nên ý nghĩa của ngày Vệ Tắc là ngày trăng tròn.

 

        Tháng 9 năm 1967, Hội Hữu nghị Phật giáo thế giới tổ chức ở Man Cốc nước Thái đã cử hành lý sự hội nghị. Nghị quyết đính chính tiết Vệ Tắc sửa lại là “Ngày Phật Đà” (BUDDHA DAY). Mãi đến tháng 4 năm 1968, thế giới hữu hội đã cử hành đại hội lần thứ 9 ở Đại Mã Kiết Long Pha và Tân thành, cùng nhau quyết định thông qua tiết Vệ Tắc sửa lại thành “Ngày Phật Đà” (nhưng được tiếp tục dùng như tập quán tiết Vệ Tắc). Như thế là ngày Phật Đà chính là nêu bày giáo nghĩa bình đẳng, phát dương tinh thần từ bi sâu xa, trí tuệ sáng lạn chiếu khắp hoàn cầu. Đây là sự tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn của Phật. Ngài đã đề xướng lên con đường hòa bình của thế giới, ý nghĩa đó lại sáng tỏ thích hợp rồi. Nhưng đại đa số hoặc là mượn ngày Thánh tiết, để kỷ niệm việc gì đó, lúc người đản thần, hoặc ngày độc lập của một đất nước hay ngày ghi công của một cuộc chiến thắng. Cho dù là tiết Vệ Tắc hay ngày Phật Đà không chỉ là kỷ niệm một việc, mà bao hàm cả ba việc tức là ba đại sự. Ngày kỷ niệm sử tích trong đời của Phật: Giáng sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Do Phật Đà giáng sanh, thành đạo, niết bàn đều ở ngày trăng tròn tháng năm dương lịch (The Full Moon of May) nên cũng gọi là “Tam Kỳ đồng nhất khánh” (Ba thời kỳ cùng khánh chúc một lần).

Phat dan sanh

   

         Nhưng có người xưng là “Hoa Tiết” nhân vì Phật đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni. Truyền thuyết lúc ấy, Chư thiên rải rất nhiều hoa hương. Lúc Niết Bàn Chư thiên cũng tán hoa để cúng dường Phật. Chúng ta vào ngày này phải dâng cúng trước hình tượng Phật một đóa hoa, hương hoặc trái cây tươi… ở đây không bàn đến là phải cúng dường nhiều vật mà quan trọng hơn hết là bày tỏ lòng chí thành, chí kính ái mộ của chúng ta đối với Chư Phật.

 

        Cho đến đoàn thể Phật giáo một khi tổ chức lễ khánh chúc Vệ Tắc, viên hội cũng phải đặc biệt dùng xe hoa du hành. Và hãy treo lên lá cờ Phật giáo, tất cả những việc này nhằm để tạo nên sự chú ý và hấp dẫn mọi người đối với ngày đản sanh của đấng Thiên Nhơn Sư. Ngoài ra còn có: Bố thí, tụng kinh nhằm mục đích để các hàng đệ tử Phật phải tinh tấn hành thiện tu đức, chớ quên Thánh giáo. Không luận là đối với ngày khánh chúc Phật Đản, chúng ta dù có mệt nhọc thế nào đi nữa nhưng phải hết lòng tham gia cùng nhau du hành, không nên bỏ qua, tham gia kiền thành. Vì thấu lộ được nội tâm nhiệt thành này nên rất tự nhiên biểu hiện. Từ đấy mà chúng ta được an vui hạnh phúc hơn.

 

        Ở Trung Quốc, mỗi năm đều lấy ngày mồng tám tháng tư âm lịch làm ngày Phật Đản của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mấy năm gần đây, Hội Phật giáo Trung Quốc cũng thuận theo thời thế nên sửa lại mà lấy ngày mồng tám tháng tư Dương lịch.

—————————————————————————-            

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
989944
Total Visit : 888256