Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Biển và Chánh pháp của Như Lai

 

Biển và Chánh pháp của Như Lai

         Có một lần, Đại Đúc Ananda nói chuyện với một ngư dân ven biển. Người đàn ông cao lớn, nước da xạm nắng, dáng người rất đẹp. Ông ta say sưa nói về tình yêu của mình với biển như một thi sĩ. Thầy Ananda nhìn người ngư dân, rồi hướng về Bụt:

       – Thưa Thế Tôn, người ngư dân này ca tụng biển rất hay. Bác ngư dân yêu biển đến thế, thì con cũng yêu đạo pháp giác ngộ như thế. Con thấy đạo pháp của Thế Tôn cũng bao la như biển cả. Mong Thế Tôn dạy cho chúng con.

        Bụt mỉm cười đưa tay chỉ ghềnh đá:

       – Chúng ta hãy ngồi trên tảng đá kia. Tôi sẽ nói cho các vị nghe về những đặc tính của đạo pháp giác ngộ.

        Khi mọi người đã an tọa quanh Bụt, Bụt cất tiếng:

        – Này quý vị, bác ngư dân vừa nói tới tám điều đáng yêu của biển . Tôi cũng sẽ nói tới tám điều đáng yêu của Chánh Pháp

Bien va Chanh phap Nhu L

 

        1/ Thứ nhất, nếu biển có những bờ cát thoai thoải có thể đưa ta đi từ từ xuống nước, khiến cho việc thả thuyền và kéo lưới dễ dàng, thì Chánh Pháp cũng vậy. Trong đạo pháp này, mọi người có thể đi từ dễ tới khó, từ thấp tới cao, từ cạn tới sâu. Chánh Pháp mở rộng cho mọi người thuộc đủ loại căn tính: ai cũng có thể đi vào Chánh Pháp được cả. Dù là em bé, người già, người tri thức, kẻ thiếu học … tất cả đều tìm thấy pháp môn tu học thích hợp với mình trong đạo pháp này.

        2/ Thứ hai, nếu biển luôn luôn ở tại chỗ mà không dời đi nơi khác, không cuốn phăng đi xóm làng thành thị, thì Chánh Pháp cũng thế. Những nguyên tắc của Chánh Pháp luôn luôn không thay đổi, và giới luật của người thọ trì Chánh Pháp đã được quy định rõ ràng. Ở đâu có sự học hỏi và thực hành đúng theo những nguyên tắc và những giới luật ấy là ở đó có Chánh Pháp, không thể nào sai chạy được.

        3/ Thứ ba, nếu biển không bao giờ dung túng một thây chết trong lòng nó, thì Chánh Pháp cũng vậy. Chánh Pháp không dung túng được vô minh, biếng lười và hành động phạm giới. Một người không tu trong một đại chúng có tu không thể nào cư trú lâu dài được. Người đó sớm muộn gì cũng bị đẩy ra khỏi đoàn thể và giáo pháp.

        4/ Thứ tư, nếu biển chấp nhận nước của tất cả các dòng sông không phân biệt kỳ thị, thì Chánh Pháp cũng thế. Từ giai cấp nào trong 4 giai cấp xã hội, người ta cũng được đón tiếp bình đẳng vào trong đạo pháp, Cũng như khi nước các dòng sông chảy ra biển, chúng bỏ lại sau lưng mình tên của dòng sông và bắt đầu lấy tên biển cả. Những người đi vào trong đạo pháp của tôi không còn mang theo giai cấp, dòng dõi và địa vị xã hội của họ: tất cả đều được gọi chung là người khất sĩ.

        5/ Thứ năm, nếu biển không vơi đi cũng không đầy thêm dù đêm ngày muôn sông vẫn tiếp tục chảy về, thì Chánh Pháp cũng vậy. Chánh Pháp là Chánh Pháp, không phải vì có nhiều người đi theo thì mới là Chánh Pháp. Không phải vì ít người đi theo mà không phải là Chánh Pháp. Sự thịnh suy không đánh giá được chân lý của đạo pháp này.

        6/ Thứ sáu, nếu nước biển ở đâu cũng có một vị là vị mặn, thì Chánh Pháp cũng thế. Dù Chánh Pháp được trình bày ra nhiều cách. Dù có hàng ngàn hàng vạn pháp môn, thì Chánh Pháp cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Không có công năng giải thoát thì đó không phải là Chánh Pháp.

        7/ Thứ bảy, nếu trong lòng biển có vô số các loại san hô, xà cừ và ngọc quý, thì Chánh Pháp cũng thế. Trong đạo pháp ta có nhiều pháp môn vi diệu và quý báu như: tứ diệu đế, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất Bồ Đề và Bát chánh đạo.

        8/ Thứ tám, nếu biển là chỗ dung thân thoải mái cho hàng triệu loài sinh vật, trong đó có những loài nhỏ như hạt cát và dài lớn đến hàng trăm do tuần, thì Chánh Pháp cũng thế. Trong đạo pháp ta, một em bé hay một người ít học vẫn có thể có cơ hôi tu học thoải mái. Trong đạo pháp ta, những bậc đại nhân như những vị Bồ Tát có thể có cơ hội tu học và hoằng hóa trong một môi trường thênh thang. Trong đạo pháp ta, cũng có vô số các vị đã chứng đạt quả vị Nhập lưu, Nhất hoàn, Bất hoàn và A La hán.

        Này quý vị, biển cả là một nguồn cảm hứng, là một kho tàng vô tận. Chánh Pháp cũng thế. Chánh Pháp là một nguồn cảm hứng, là một kho tàng vô tận.

       Đại Đức Ananda chắp tay nhìn Bụt :

       Thế Tôn, Người là một vị đạo sư, nhưng Người cũng là một thi sĩ nữa.

———————————————————————————

 

Những Bài Viết Liên Quan
1069017
Total Visit : 967329