Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Cây xoài của Vua Dadhivahana

 

Cây xoài của Vua Dadhivahana

      

Phat 2

       Thuở nọ đức vua xứ Baranasi tên Dadhivahana, có một cây xoài, trái nó có mùi thơm vị ngọt; nhà vua muốn khoe của quý, nên mỗi năm gửi cho các quốc vương lân bang. Nhưng trước khi gửi, Ngài truyền lịnh lấy cây sắt rất nhỏ rất nhọn đâm cho chết cái giống trong hột xoài, vì ngài sợ các vua khác trồng được, thì cây xoài của ngài hết giá trị.

       Các nhà vua ăn xoài thì ngon, nhưng muốn trồng không được. Có một nhà vua suy nghĩ biết cái thâm tâm của đức vua Dadhivahana, để tìm phương tiện giết hại cây xoài, mới cho tiền một người làm vườn của mình giả dạng xin ở làm vườn cho đức vua Dadhivahana, để tìm phương tiện giết hại cây xoài ấy. Người làm vườn phụng mạn.

       Đức vua Dadhivahana bằng lòng thâu nhận người làm vườn mới ấy thay thế cho người làm vườn cũ. Người làm vườn mới ấy mới trồng cây sầu đâu gần bên cây xoài, còn dưới gốc xoài thì trồng cây giây thần thông. Khi giây thần thông bò quấn cùng khắp cây xoài và cây sầu đâu lớn lên, hai giống đắng ấy làm cho trái xoài đắng. Năm sau, đức vua dùng xoài thấy có vị đắng. Người làm vườn biết trước nên lo trốn mất, đức vua Dadhivahana lấy làm lạ, mới cùng với một vị đại thần (là tiền thân của Phật Thích Ca) đi xem xét cây xoài ấy. Vua hỏi quan đại thần: “Này ngài trí thức, vì lẽ nào cây xoài này trở nên đắng? Có phải vì thiếu sự chăm nom săn sóc chăng?” Quan đại thần đáp: “Tâu Đại vương! Cây xoài của Đại vương bị giây thần thông quấn cả cây, lại bị cây sầu đâu mọc gần bên, cành giao cành, vì chung đụng với hai giống đắng ấy mà vị của xoài trở nên đắng.  “Đức vua mới truyền lệnh nhổ tận gốc giây thần thông, cốt tận rễ cây sầu đâu, đổi đất mới, tưới bằng sữa tươi, rồi giao lại cho người làm vườn cũ chăm nom.

         Đức Thế Tôn giải tích này xong rồi, Ngài có nói rằng: “Này các Thầy Tỳ kheo, sự ở chung với kẻ không lành là điều bất lợi, đem lại những sự không may, cho đến sự thân cận với kẻ ác ấy cũng vậy. Cây xoài là loại vô tri vô giác mà gần sầu đâu và thần thông còn trở nên đắng thay!”

————————————————————————————————–

Những Bài Viết Liên Quan
1068976
Total Visit : 967288