Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Chú tiểu với vị Sư già.

Chu tieu

Phàm làm việc gì cũng nên có cái tâm chân thật, không nên khách sáo trống rỗng.

Có một chú tiểu rất thông minh đến gặp một vị Sư già trong một ngôi chùa cổ ở nông thôn và nói rằng:

“Mô Phật Bạch Ngài, Ngài nổi tiếng lắm, đi đâu con cũng nghe danh Ngài”.

Được khen, vị Sư già liền hướng vô bên trong và kêu:

“Này thị giả, hãy mang kẹo ra cho chú tiểu”.

Chú tiểu nói tiếp:

“Ngài làm như vậy, sao mà giống như Phật dạy quá!”

Vị Sư già lại gọi:

“Thị giả, mang thức ăn ngon ra cho chú tiểu”.

Chú tiểu khôn ngoan đó lại nói tiếp:

“Chính Ngài là Đức Phật tại thế”.

hvi

Vị Sư già lại gọi vào trong:

“Hãy mang thêm 3 đồng tiền vàng cho chú”.

Chú tiểu nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, và đứng chờ nhận quà.

Chờ mãi mà không thấy ai ra, chú hỏi vị Sư già sao thị giả của Ngài chưa đem kẹo, thức ăn và vàng ra?

Vị Sư già nói:

“Tại sao ta phải cho con kẹo, thức ăn, vàng thật chớ? 

Con chỉ cho ta những lời nói trống rỗng. Ta cũng cho lại con những lời nói trống rỗng!”.

Chú tiểu …….

(St)

◊-◊——————————————————-◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068665
Total Visit : 966977