Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Động thổ trên thân Phật.

Dong tho.Thích Thiện Phước

 

Thiền sư Hiến Uẩn ở Thạch Môn Tương Châu ban đầu tham bái hỏi đạo với Thanh Lâm Sư Kiền Thiền sư rằng: “Dụng tâm như thế nào mới sánh bằng các bậc thánh?”.

Thiền sư Thanh Lâm ngước mặt giây lâu hỏi rằng: “Hiểu không?”.

Hiến Uẩn lắc đầu nói: “Không hiểu”.

Thanh Lâm liền bảo: “Hãy đi đi, ở đây không chỗ cho ngươi dụng tâm”.

Về sau Hiến Uẩn đột nhiên khế ngộ bèn lễ bái, nhân đây mà không có ý định du phương đến nơi khác, mà ở lại tại đây làm chức Viên đầu quản lý vườn rau cải.

Có lần Uẩn đi ra ngoài trở về, lúc theo hầu bên cạnh sư Thanh Lâm. Thiền sư hỏi: “Ngươi hôm nay làm gì?”.

“Thưa sư đi trồng rau ạ”. Hiến Uẩn đáp.

Thiền sư lại hỏi: “Thân Phật chỗ nào cũng có, vậy ngươi trồng rau ở đâu?”.

Hiến Uẩn nói bài kệ.

Cuốc vàng khi chưa động đất.

Mạ linh chỗ nào cũng mọc.

Thiền sư sau khi nghe xong rất vui mừng, chấp nhận ông ta.

dong tho

Có ngày nào đó, bạn gặp một người trồng rau và cũng là một Thiền sư khai ngộ! Việc ở thế gian nếu chỉ nhìn từ khía cạnh bên ngoài, thì nhận được mấy phần chơn tướng và thâm ý?.

◊-◊——————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068518
Total Visit : 966830