Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"

Giữ lòng Thành kính – Thích Thiện Phước.

YouTube Preview Image
256719
Total Visit : 155031