Thứ 5, ngày 25 tháng 2 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Hiện thực cuộc sống

       

HIỆN THỰC CUỘC SỐNG

 Thích Thiện Phước

        Đức Khổng Tử nói: “Học mà thường luyện tập đó là điều không vui sao?”. Học thuộc được là điều đã khó, nhưng giữ cho cái sở học của mình đừng bị vơi đi, lại càng khó hơn. Trong Phật Giáo “Hạnh giải tương ưng” là điều không thể thiếu, chúng ta dù không có nhân duyên học nhiều, ta không nhớ dai, nhưng hãy thực tập những điều mà mình đã học, áp dụng thực tiễn trong đời sống hằng ngày, đó chẳng phải là niềm vui sao?. Thời gian rồi sẽ qua đi, tất cả rồi sẽ biến đổi, mỗi một ngày trôi qua là ta mất hết một ngày.

Hien thuc cs

Phật pháp tại thế gian

Bất ly thế gian pháp

Ly thế mích bồ đề

Như tợ tầm thố giác

 

        Nghĩa là Phật pháp không thể là bỏ cõi đời nầy mà có thể giác ngộ được, nếu lìa bỏ cõi đời mà tìm giác ngộ ví như đi tìm lông rùa sừng thỏ là một điều không thể nào có được.

      Ta phải tìm được sự an lạc hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại nầy, không thể tách rời thế gian mà có thể tìm giải thoát cho riêng mình.

—————————————————————————————–

                                                                                    

                                                                          

                                                               

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
986555
Total Visit : 884867