Thứ 6, ngày 23 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Lễ Húy Kỵ Tổ sư Khai sơn Chùa Hội Phước 2015.

Le huy ky

Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật, cảm niệm ân đức sâu dày khai sơn tạo tự, hoằng pháp lợi sanh của chư vị tiền bối Tổ sư.

Hằng năm vào ngày mùng 2,3 tháng 03 Âm lịch (tức ngày 20,21/04/2015), bổn tự thành kính tưởng niệm Lễ húy nhật Tổ Sư thượng Liễu hạ Ngọc tự Phổ Minh hiệu Minh Ngọc Châu Hoàn – nguyên khai sơn Tổ Đình Chùa Hội Phước Nha Mân – Đồng Tháp, đồng thời Hiệp kỵ Giác Linh Chư tôn Hòa thượng trong môn phong. Sau đây là hình ảnh Lễ húy kỵ:

1a

1

1b

3

3a

5

7

10

10a

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

26

27

30

31

32

33

34

35

◊-◊———————————————————–◊-◊

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1034819
Total Visit : 933131
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=RY0chlosiEPSWgSY3eG%2BUL%2BxLG%2FlIjQr3exJ5rEluu06L5unxq1E2%2F2hYu3sEV%2BjmERyq%2B8CX21CMiTtII%2BEohOJ3WDIk8sRj9nqh1evWRCHQWgqQGR4ytEcZXEprsqm%2B6f2Eg2DFEFs8YN3FcMoucgYSwGBDb14PrxJWLSBvq0%3D&prvtof=EtcIAs0eqofElByBd%2Fs3zqiLbrN4I3rT3xHJGKgBhOU%3D&poru=zbkPTjTeeBBgaYxBv778D%2BIm54qZtsCsjCXfn4rh46U7kUdyPgbUO8wpIlqURo5JADF%2FYlVaqFX9vmXyGlK72A%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>