Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Lễ Tảo tháp và Tống thánh – DL: 2014.

Ta thapĐể nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật và truyền thống trở về nguồn của dân tộc Việt. Hằng năm vào ngày 21 tháng Chạp, các chùa thuộc môn đình Chùa Hội Phước – Nha Mân – Đồng Tháp trở về chốn Tổ để cử hành Lễ Tảo tháp và Tống thánh. Sau đây là hình ảnh của buổi lễ:

1d

2a

4a

6a

7a

8a

9a

12a

13a

14a

16a

17a

18a

19a

21a

22a

◊-◊—————————————————-◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1035177
Total Visit : 933489
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=%2Fo%2BZmTkONz77pnOfZbvVpANa4boVzqoHUqGz5I%2Fl49XNBwaO8adsM%2B9hjLVwLnftyrePHVjjJdeTXu2mcoQuEPGrnBX6pRfzzNtzlTBl%2Bo1EM94wnAVvz%2BVvySG8egDnGRB1uI5%2FyllHhQ1tbjzrw0i8ZqTSfWEeMYLlzH3I5fk%3D&prvtof=Tk1Muznx2MHmHPX1h0SFgOzhc5X7zL6gEBIvklC99i0%3D&poru=dYbPSPvOSkYVvY3%2B%2BhBCkbTWQekl82NgNr60xfEzEO16d6KnZQBNj7NszIBmhf0O4JYZrvNDTI3gIycxuraoAQ%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>