Thứ 4, ngày 03 tháng 3 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Hỗ quì và hồ quì

HỒ QUỲ VÀ HỖ QUỲ

 Thích Thiện Phước

images (11)

 

Trong sinh hoạt lễ nghi Phật Giáo, hằng ngày khi lên chùa tụng kinh lễ sám, có khi thì đứng, ngồi, lạy, quì, xá,… nói chung tất cả những cung cách trên, đều thể hiện lòng tôn kính Phật.

Quì là một động tác thường thấy, quì để hạ thấp thân, hai gối chấm đất. Lúc lễ bái, trước tiên phải quì xuống, nếu không thì không thể lễ bái được.

images (9)

Quì trong nhà Phật chia làm 2 hình thức:

1/ Trường quì: cũng chính là cách quì bình thường, 2 đầu gối chấm đất.

Thích Thị Yếu Lãm chép: “Trường quì tức là 2 đầu gối đều chấm đất, hạ gối bên phải làm lễ.”

Thần Túc Vô Cực Kinh chép: “Nguyệt Thiên Tử từ tòa đứng dậy, lại sửa sang y phục, trước hết hạ gối phải, chắp tay trường quì.”

Tỳ Nại Da chép: “Ni cơ thể yếu đuối, nếu hành theo pháp hỗ quì thì té ngã, nên Phật mới cho phép trường quì.”

2/ Hỗ quì: cung cách nầy chỉ có 1 đầu gối chấm đất, còn một chân thì dựng thẳng lên, sau đó giữ thân cho thẳng, pháp quì này được nhà Phật sử dụng là có nguồn gốc từ phong tục Ấn Độ.

Thích Thị Yếu Lãm chép: “Đây là nghi thức của nước Thiên Trúc, tức là hai đầu gối phải trái, hỗ tương chấm đất.”

Dân tộc ít người ở miền Tây Bắc của Trung Quốc thời cổ đại còn gọi là “Người Hồ”, nhân thế mà pháp quì của họ gọi là Hồ quì.

Sách Qui Kính Nghi chép: “Nói chữ Hồ quì là hình tướng cung kính của người nước Hồ, ở phương này thì không có. Vì nhân duyên đó cho nên gọi là Hồ quì vậy.”

images (7)

 Kinh điển nhà Phật thường kể: “Tín chúng khi nghe Phật thuyết pháp tất cả đều quì, chính là chỉ phép quì này.”

Thế nhưng hàm nghĩa và cách quì của từ Hồ quì này trong Phật giáo vẫn có sự chưa thống nhất.

Trong kinh điển nhà Phật đều nói rằng gối phải chấm đất, gối trái dựng thẳng: Hồ quì, gối phải chấm đất, gối trái dựng thẳng, có khi gọi là Hỗ quì”.

Cho nên gối phải chấm đất là có nguồn gốc từ phong tục tập quán lễ tiết của người Ấn.

images (13)

Ấn Độ là xã hội chuộng bên phải. Phật giáo thì dung hòa vào tập quán thế gian, ví như: “Trịch áo bày vai phải, đi nhiễu Phật cũng vòng bên phải,..” đều có xuất xứ từ đây.

Hồ quì chính là gối phải chấm đất, cũng nhằm thể hiện lòng tôn kính.

Tuy nhiên, trong Bộ Thích Thị Yếu Lãm chép: “Thích tử dùng gối phải, nếu nói Hồ quì thì đây là do đọc âm bị lệch.”

Nói Hỗ quì là bao hàm cả ý nghĩa: “Hỗ quì là hai đầu gối phải trái giao nhau quì xuống. Đây là nghi lễ dùng để khải thỉnh sám hối truyền thọ…” Tức là lúc quì thì hai đầu gối có thể thay đổi nhau để không bị đau, bị mỏi.

images (12)

Hơn nữa Hỗ quì là một loại lễ tiết chỉ dùng cho Tăng, còn bên Ni thì chỉ dùng cách trường quì, vì cơ thể người nữ yếu, trường quì dễ hơn so với hỗ quì.

Người xưa nói rằng: “Tăng là trượng phu, có sức khỏe nên chế Hỗ quì; Ni là nữ sức yếu rất dễ mệt nhọc cho nên Trường quì.”

Nhìn chung, quì là một hình thức thường thấy trong các sinh hoạt thiền môn như lúc tụng kinh, bái sám… dù quì cách nào đi nữa tất cả đều thể hiện lòng tôn kính tột bậc với đức Phật, và những bậc đáng kính. Đặc biệt nhất trong bái tán Phật Giáo, khi cử hành những lễ tiết: tiến sư, điển lễ trong giới đàn, cúng cơm người quá vãng,… chúng ta thường nghe khẩu hiệu nầy, nhằm nhắc nhở mọi người biết, để có sự nhất quán tôn nghiêm qua cung cách của người đang thực hiện việc lễ kính báo ân./.

——————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
990159
Total Visit : 888471