Thứ 7, ngày 02 tháng 12 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Khi theo dõi bầu trời chớ để mất hút mặt đất.

bau troi

Câu nói trên sử dụng một hình ảnh ẩn dụ: bầu trời ở trên cao, rất xa so với chúng ta, trong khi đó mặt đất ở gần, dưới chân chúng ta, ta đứng trên mặt đất. Có thể hiểu bầu trời là những điều rất cao xa, những ước mơ, những điều lý tưởng mà ta hướng tới. Trong khi đó mặt đất là những gì thiết gì thiết thực, gần gũi, cụ thể, những điều bình thường nhưng thiếu nó ta sẽ không thể đứng vững.

Câu nói trên khuyên chúng ta đừng vì đuổi theo những điều ở trên cao, những lý tưởng cao xa mà quên mất những điều thiết thực, gần gũi, cụ thể, những điều bình thường trong cuộc sống.

Cuộc sống của con người sẽ rất cần những điều cao, những lý tưởng, những hy vọng, những điều mà ta mơ ước, hướng tới. Đó là động lực để ta phấn đấu, vươn lên, để ta hoàn thiện mình. Một con người cần có một hình mẫu lý tưởng để học tập, một ước mơ để hướng tới, để phấn đấu, một mục tiêu sống. Tất cả những điều đó đều có thể ở xa ta, ở trong tương lai, còn chưa xảy ra, giống như bầu trời trên đầu, luôn nhìn thấy nhưng không thể chạm đến.

09

Bên cạnh những điều cao xa đó, chúng ta còn sống vì những điều rất đỗi bình thường: những nhu cầu bình thường, những niềm vui giản dị, những con người quanh ta, gần gũi với ta. Không có những điều giản dị đó, ta không thể sống được như một con người bình thường.

Hướng đến những điều cao xa là cần thiết nhưng nếu chỉ hướng đến những điều cao xa mà quên mất những điều bình thường, ta sẽ không thể sống chính cuộc sống hằng ngày, cuộc sống mà ta đang sống, như một con người bình thường.

Bài học nhận thức và hành động cần phải biết sống một cách cân bằng, vẫn phải có những ước mơ, những mục tiêu, những điều mà ta hướng tới nhưng cũng không được quên những điều bình thường mà nhờ đó, ta có thể sống như một con người, hạnh phúc trong hiện tại.

(St)

◊-◊————————————————————————◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
328431
Total Visit : 226743