Thứ 7, ngày 23 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Video: Lễ Giỗ tổ Chùa Hội Phước ngày mùng 3 tháng 3 năm Ất Mùi.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
305122
Total Visit : 203434