Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"

Video: Lễ Giỗ tổ Chùa Hội Phước ngày mùng 3 tháng 3 năm Ất Mùi.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
271629
Total Visit : 169941