Thứ 6, ngày 23 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Lễ Húy kỵ HT Khai sơn Chùa Định Thành 2014.

KHAI SON DT

Ngày mùng 3, 4 tháng 9 năm Giáp Ngọ, bốn chúng đệ tử Chùa Định Thành thuộc Tông môn Tổ Đình Hội Phước – Nha Mân, cung kính thiết Lễ báo tiến húy kỵ Hòa thượng Khai sơn thượng Nhật hạ Thiện hiệu Minh Tâm. Sau đây là hình ảnh nhân ngày húy kỵ:

1ka

4k

5K

7K

8K

9K

10K

11K

12K

13K

14K

15K

0

18K

19K

21K

22k

25k

31k

32k

Hình ảnh : Khánh Nguyễn

◊-◊————————————————————–◊◊

Những Bài Viết Liên Quan
1034819
Total Visit : 933131
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=eI%2FNNGsq2lPUu%2FURdYMJu2vCP%2B5RshFvtfYAsGgudU93lrIAhXAzRtVkQTRQbRtS4NwdjpnS440VsSnW%2BUVvDdexYOHQuXq2nRscWbptotqosGv54OzjigckobSOvt250VwaRkMw2tRHNIIgEgZ%2BcU%2BNh7vr%2B6SZeEpCTBISH%2Bs%3D&prvtof=S12meppyaTE%2FDyNv8d003QD%2BN%2BDJXncO4oEFiR%2BBIuM%3D&poru=9GT2FyiBS3AHDzLK7w4t0JyzjKDBnMz7wir1rTUPUR8xhsrZgmf40YmEAoY06JDplnfnfylf5eUbkCaVPyZW2Q%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>