Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"

Lễ Húy kỵ Hòa thượng Khai sơn chùa Định Thành 2015.

271638
Total Visit : 169950