Thứ 5, ngày 27 tháng 1 năm 2022
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

LỄ HÚY KỴ HÒA THƯỢNG KHAI SƠN CHÙA ĐỊNH THÀNH 2020

LE HUY KY

       Ngày mùng 3, 4 tháng 9 năm Canh Tý, bốn chúng đệ tử Chùa Định Thành thuộc tông môn Tổ đình Hội Phước – Nha Mân – Đồng Tháp, cung kính thiết Lễ báo tiến Húy kỵ Hòa thượng Khai sơn Pháp húy Chơn Như tự Nhật Thiện hiệu Minh Tâm.

Chơn tâm tịch chiếu bổn lai đồng
Như thị tu trì bá đức phong
Nhựt hiển cơ duyên truyền huệ mạng
Thiện tai Phật pháp vĩnh xương long.

damgio2020_0

Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô Định Thành đường thượng, Lâm Tế tông, tứ thập thế, Pháp húy CHƠN NHƯ Thượng NHẬT Hạ THIỆN hiệu MINH TÂM Hòa thượng Tổ sư giác linh.

Sau đây là hình ảnh nhân ngày húy kỵ:

damgio2020_0_0 damgio2020_1 damgio2020_2 damgio2020_3 damgio2020_4 damgio2020_6 damgio2020_7 damgio2020_8 damgio2020_9 damgio2020_10 damgio2020_11 damgio2020_12 damgio2020_13 damgio2020_14 damgio2020_15 damgio2020_16 damgio2020_17 damgio2020_18 damgio2020_19 damgio2020_20 damgio2020_21 damgio2020_22

20171227165348_88131 (1)

◊-◊———————————————————-◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1086148
Total Visit : 984460