Thứ 6, ngày 23 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Lễ húy kỵ HT Khai sơn Chùa Định Thành 2013.

KHAI SON DT

       Ngày mùng 3,4 tháng 9 năm Quí Tỵ, bốn chúng đệ tử Chùa Định Thành thuộc tông môn Tổ Đình Hội Phước – Nha Mân, cung kính thiết lễ báo tiến húy kỵ Hòa thượng Khai sơn thượng Nhật hạ Thiện hiệu Minh Tâm. Sau đây là hình ảnh nhân ngày húy kỵ:

4.1

4.2

5

6

9

11.3

11.2

◊-◊———————————————————————-◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1034794
Total Visit : 933106
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=cwpT1yyQZmzkUtWJZd2bCCTEdCqxbtza79Sr2J%2BdZlzwxOsaPS1UdYXL4wy3LraqU5fGkbC1B5GCBG9jisjCAjHjbYBUaH8JzBJQUzFAs58Hi7b09bUFTZK1Mc%2BfeFB2ES5O6nZ92blS0TnQLwi7FkPyE1%2Fka7IwpOyqp2H7A9Q%3D&prvtof=XwZfjl30TTfxcK2tgbXRqX4Rtpb5nTjIjFA04TQLRpw%3D&poru=Is6Ah720DhXd1jj1y3sS0CTDhSPDRzPrS9YHiaxJjfQaOVgi14ceJyaKGVxk2ugVlwXnJWODEi2Q8pdORUofDw%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>