Thứ 7, ngày 02 tháng 12 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

LỄ HÚY KỴ TỔ SƯ KHAI SƠN CHÙA HỘI PHƯỚC 2022

húy kỵ khai sơn

   Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật, cảm niệm ân đức sâu dày khai sơn tạo tự, hoằng pháp lợi sanh của chư vị tiền bối Tổ sư. Hằng năm vào ngày mùng 2,3 tháng 03 Âm lịch (tức ngày 02,03/04/2022), bổn tự thành kính tưởng niệm Lễ húy nhật Tổ sư thượng Liễu hạ Ngọc tự Phổ Minh hiệu Minh Ngọc Châu Hoàn – nguyên khai sơn Tổ đình chùa Hội Phước Nha Mân – Đồng Tháp, đồng thời hiệp kỵ Giác Linh chư tôn Hòa thượng trong môn phong.

gioto2022_0 gioto2022_1 gioto2022_2 gioto2022_4 gioto2022_5 gioto2022_6 gioto2022_7 gioto2022_8 gioto2022_9 gioto2022_10 gioto2022_11 gioto2022_12 gioto2022_13 gioto2022_14 gioto2022_15 gioto2022_16 gioto2022_17 gioto2022_18 gioto2022_19 gioto2022_20 gioto2022_21 gioto2022_22 gioto2022_23 gioto2022_23_1 gioto2022_24 gioto2022_25 gioto2022_26 gioto2022_27 gioto2022_28 gioto2022_29 gioto2022_30 gioto2022_31 gioto2022_32 gioto2022_33 gioto2022_34 gioto2022_35

Những Bài Viết Liên Quan
328434
Total Visit : 226746