Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Lễ Húy Kỵ Tổ sư Khai sơn Chùa Hội Phước 2023

Le huy ky

    Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật, cảm niệm ân đức sâu dày khai sơn tạo tự, hoằng pháp lợi sanh của chư vị tiền bối Tổ sư.

    Hằng năm vào ngày mùng 2,3 tháng 03 Âm lịch (tức ngày 21,22/04/2023), bổn tự thành kính tưởng niệm Lễ húy nhật Tổ Sư thượng Liễu hạ Ngọc tự Phổ Minh hiệu Minh Ngọc Châu Hoàn – nguyên khai sơn Tổ Đình Chùa Hội Phước Nha Mân – Đồng Tháp, đồng thời Hiệp kỵ Giác Linh Chư tôn Hòa thượng trong môn phong. Sau đây là hình ảnh Lễ húy kỵ:

GioTo2023_1 GioTo2023_2 GioTo2023_3 GioTo2023_4 GioTo2023_5 GioTo2023_6 GioTo2023_7 GioTo2023_8 GioTo2023_9 GioTo2023_10 GioTo2023_11 GioTo2023_12 GioTo2023_13 GioTo2023_14 GioTo2023_15 GioTo2023_16 GioTo2023_17 GioTo2023_18 GioTo2023_19 GioTo2023_20 GioTo2023_21 GioTo2023_22 GioTo2023_23 GioTo2023_24 GioTo2023_25 GioTo2023_26 GioTo2023_27 GioTo2023_28

◊◊———————————————— —◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
406953
Total Visit : 305265