Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

LỄ TẢO THÁP 2018

Le tao thap.

          Lễ tảo tháp vào dịp cuối năm là một thông điệp về giá trị đạo nghĩa làm người. Để tưởng nhớ đế công đức khai sơn tạo tự hoằng truyền chánh pháp, tiếp nối tông phong, giữ gìn tổ ấn. Nêu cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, nét đẹp muôn đời của dân tộc Việt:

“Con người có tổ có tông

Như cây có cội, như sông có nguồn”

          Nguồn nước trong mát ấy đã hòa nhập vào tinh thần tri ân báo ân của người con Phật.

          Về lại chốn tổ thăm viếng tháp mộ là nơi tàng trữ nhục thân của nhiều thế hệ Tổ sư vào mỗi dịp xuân về đã trở thành một truyền thống tốt đẹp trong lòng người.

“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn,

Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

          Hữu nhiễu ư tháp,

          Đương nguyện chúng sanh,

          Sở hành vô nghịch,

          Thành nhất thế trí.

          Nam mô tam mãn đa một đà nẩm, án đỗ ba đỗ ba sa bà ha (3 lần).

          (Nhiễu tháp chiều phải,

          Nên nguyện chúng sanh,

          Việc làm không trái,

          Thành trí toàn giác.

          Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án đỗ ba đỗ ba sa bà ha 3 lần)

          Sau đây là hình ảnh Lễ tảo tháp, tống thánh, tất niên tại chùa (21/12/Mậu Tuất):

Thích Thiện Phước

IMG_9393

IMG_0020 IMG_0055 IMG_0074 IMG_0090 IMG_0107 IMG_0128 IMG_0129 IMG_0162 IMG_0181 IMG_0239 IMG_0261 IMG_0266 IMG_0270 IMG_0277 IMG_0280 IMG_0281 IMG_0298 IMG_0463 IMG_9363 IMG_9366 IMG_9387 IMG_9410 IMG_9438

◊-◊———————————————————-◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1069059
Total Visit : 967371