Thứ 5, ngày 27 tháng 1 năm 2022
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

LỄ TẢO THÁP NĂM KỶ HỢI 2019

Le tao thap.

          Lễ tảo tháp vào dịp cuối năm là một thông điệp về giá trị đạo nghĩa làm người. Để tưởng nhớ đế công đức khai sơn tạo tự hoằng truyền chánh pháp, tiếp nối tông phong, giữ gìn tổ ấn. Nêu cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, nét đẹp muôn đời của dân tộc Việt:

“Con người có tổ có tông

Như cây có cội, như sông có nguồn”

          Nguồn nước trong mát ấy đã hòa nhập vào tinh thần tri ân báo ân của người con Phật.

          Về lại chốn tổ thăm viếng tháp mộ là nơi tàng trữ nhục thân của nhiều thế hệ Tổ sư vào mỗi dịp xuân về đã trở thành một truyền thống tốt đẹp trong lòng người.

“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn,

Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

          Hữu nhiễu ư tháp,

          Đương nguyện chúng sanh,

          Sở hành vô nghịch,

          Thành nhất thế trí.

          Nam mô tam mãn đa một đà nẩm, án đỗ ba đỗ ba sa bà ha (3 lần).

          (Nhiễu tháp chiều phải,

          Nên nguyện chúng sanh,

          Việc làm không trái,

          Thành trí toàn giác.

          Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án đỗ ba đỗ ba sa bà ha 3 lần)

          Sau đây là hình ảnh Lễ tảo tháp, tống thánh, tất niên tại chùa (21/12/Kỷ Hợi):

Thích Thiện Phước

tongthanh2019_1 tongthanh2019_2 tongthanh2019_3 tongthanh2019_4 tongthanh2019_5_0 tongthanh2019_5_2 tongthanh2019_5_3 tongthanh2019_6 tongthanh2019_7 tongthanh2019_7_0

tongthanh2019_8tongthanh2019_9 tongthanh2019_10 tongthanh2019_11 tongthanh2019_12 tongthanh2019_13 tongthanh2019_14 tongthanh2019_15 tongthanh2019_16 tongthanh2019_17 tongthanh2019_18 tongthanh2019_19 tongthanh2019_20 tongthanh2019_21 tongthanh2019_22 tongthanh2019_23 tongthanh2019_24 tongthanh2019_25 tongthanh2019_26 tongthanh2019_27 tongthanh2019_28 tongthanh2019_29 tongthanh2019_30 tongthanh2019_31 tongthanh2019_32 tongthanh2019_33

 

Những Bài Viết Liên Quan
1086145
Total Visit : 984457