Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

LỄ TỐNG THÁNH ĐƯA CHƯ THIÊN NĂM NHÂM DẦN

Ta thap

    Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật và truyền thống trở về nguồn của dân tộc Việt. Hằng năm vào ngày 20 tháng Chạp, các chùa thuộc môn đình Chùa Hội Phước – Nha Mân – Đồng Tháp trở về chốn Tổ để cử hành Lễ Tảo tháp và Tống thánh.  Vào những dịp cuối năm, chuẩn bị đón Tết nguyên đán, mọi người đều trở về quê hương và bao sái phần mộ tổ tiên, trang nghiêm điện thờ để chuẩn bị đón Tết. Trên tinh thần hiếu kính đó, Phật pháp bất ly thế gian pháp, đạo Phật chính là đạo hiếu, vì vậỵ mà có nghi thức tảo tháp trong truyền thống văn hoá Việt Nam. Lễ Tống Thánh (hay là Tiễn Chư Thiên) là cách nói của Đạo Phật để nhắc nhở mọi người biết đền ơn, đáp nghĩa đối với bốn trọng ân vào mỗi dịp cuối năm, bởi lẽ:

“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn,
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

    Sau đây là hình ảnh của buổi lễ:

taothap2023__0 taothap2023__1 taothap2023__2 taothap2023__3 taothap2023__4 taothap2023__5 taothap2023__6 taothap2023__7 taothap2023__8 taothap2023__9 taothap2023__10 taothap2023__11 taothap2023__12 taothap2023__13 taothap2023__14 taothap2023__15 taothap2023__16 taothap2023__17

taothap2023__18 taothap2023__19 taothap2023__20 taothap2023__21 taothap2023__22 taothap2023__23 taothap2023__24 taothap2023__25 taothap2023__26 taothap2023__27taothap2023__28 taothap2023__29 taothap2023__30 taothap2023__31 taothap2023__32 taothap2023__33 taothap2023__34 taothap2023__35 taothap2023__36 taothap2023__37 taothap2023__38 taothap2023__39 taothap2023__40 taothap2023__41 taothap2023__42 taothap2023__43 taothap2023__44

taothap2023__45

taothap2023__46 taothap2023__47 taothap2023__48 taothap2023__49 taothap2023__50 taothap2023__51 taothap2023__52

Những Bài Viết Liên Quan
427548
Total Visit : 325860