Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Lịch sử chùa Hội Phước.

LSU

Chùa Hội Phước toạ lạc tại thôn Phú Nhuận, tổng An Mỹ, hạt Sa Đéc. Nay thuộc xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.

Chùa có từ đời vua Thiệu Trị năm thứ 5 (1845). Đương thời, chỉ là một thảo am của bà Trần Thị Ngôn dựng lên để tu niệm.

Năm 1845, bà thế phát xuất gia với Hồ Thượng Liễu Lộc ở chùa Huệ Lâm – Sài Gòn, được Hòa thượng ban cho Pháp danh là Như Định.

Năm 1849, đáp lời thỉnh cầu của bà Như Định, lão Tổ Tiên Giác Hải Tịnh ở Tổ đình Giác Lâm – Sài Gòn tiến cử Hòa thượng Liễu Ngọc Phổ Minh về Trụ trì thảo am và từ đó đặt tên là Hội Phước Tự.

Năm 1850, Hòa Thượng Liễu Ngọc bắt đầu xây dựng chùa với những công trình như: Chánh điện, Tổ đường, Đông đường, Tây đường, Giảng đường và Tiền đường, công trình xây dựng mãi đến năm 1891 mới hoàn thành.

12v

Đến nay chùa đã nhiều lần trùng tu và được truyền thừa qua các đời Trụ trì: 

Đời thứ I : Hòa thượng Liễu Ngọc tự Minh Ngọc Châu  Hoàn hiệu Phổ Minh.

Đời thứ II : Hòa thượng Đạt Cường tự Như Cang hiệu Chánh Hảo.

Đời thứ III : Hòa thượng Ngộ Đạo tự Hồng Đạo hiệu Chơn Tâm.

Đời thứ IV : Hòa thượng Hồng Hưng tự Thiện Hưng hiệu Chơn  Không. 

Đời thứ V : Hòa thượng Chơn Như tự Nhật Thiện hiệu Minh Tâm.

Đời thứ VI : Thượng tọa Nhật Huệ hiệu Thiện Trí.

Đời thứ VII : Thượng tọa Thích Lệ Trang hiệu Thiện Nghiêm.

◊-◊————————————————————-◊-◊

 

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068712
Total Visit : 967024