Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Lợi ích của việc can ngăn.

can nganThích Thiện Phước

          Luật Tăng Kỳ chép: “Đời quá khứ có Bà la môn, đào một cái giếng ở đồng trống để cung cấp nước cho người đi đường. Đến chiều, có bầy dã can, chạy đến giếng uống nước, trong đó có dã can chúa, lại thò đầu vào trong cái hủ để uống nước, uống xong rồi đội cái hủ lên cao đập bể mà đi, các dã can nhỏ bèn can gián chúa rằng: “Nếu là cây lá có thể dùng còn phải tiếc giữ, huống chi dụng cụ nầy rất có giúp ích cho mình và người, sao đành lòng đập bể đi”. Dã can chúa nói: Ta chỉ đùa cho vui thôi, chứ ta làm tổn hại quá nhiều. Người thí nước mang lòng hận thù, bèn làm cái hủ bằng cây và dùng bẫy gài. Cho nên đầu có thể thò vào chứ không thể rút ra, rồi mới để bên miệng giếng, cầm gậy núp ở chỗ khuất rình, đến chiều tối quả nhiên dã can đến, làm trò bỡn cợt như lúc đầu, bèn thò đầu vào trong hủ nghĩ rằng sẽ đập bể nhưng đập chẳng bể cũng không thể rút đầu ra được. Bà la môn liền lấy gậy đánh chết. Bấy giờ trên hư không có vị thần nói bài kệ:

“Tri thức nói từ tâm

Tàn ngược không nghe can

Ngoan cố chuốt họa nầy

Tự tiêu tan thân mạng”

hoa dao.2

          Trong cuộc sống không nên quá chủ quan, phải biết tùy thuận nghe theo những lời ân cần của người khác dù là người ấy lớn hay nhỏ. Lời của người khác như một tiếng chuông cảnh tỉnh, như một tấm gương soi chiếu lại chính mình, đó là sự lợi ích thiết thực nhất. Vì vậy, ta nên biết nhìn nhận lại bản thân mà thay đổi tính cách, để phẩm chất được hoàn thiện hơn.

 

-◊—————————————————————--◊-

Những Bài Viết Liên Quan
1068509
Total Visit : 966821