Thứ 5, ngày 22 tháng 2 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Mùi hương của quế.

Mui huong.Thích Thiện Phước

Thiền sư Tổ Tâm Hối Đường pháp hiệu là Bảo Giác, người họ Ổ quê ở Nam Hùng Quãng Đông, thường ngày kết giao thân thiết Thiền sư Hoàng Long Huệ Nam và Thái Sử Hoàng Đình Kiên – Hoàng Sơn Cốc.

Một hôm, Hoàng Sơn Cốc đến xin chỉ bày con đường tắt để vào đạo. Thiền sư Hối Đường nói: “Khổng Tử có câu: ‘Các trò tưởng ta có điều gì bí ẩn giấu chăng?. Ta không giấu các trò’. Ta cũng vậy, đối với các vị không hề có sự che giấu. Thái Sử cho là thế nào?”

Hoàng Sơn Cốc vừa định mở lời, Thiền sư Hối Đường liền nói: “Không phải, không phải”.

Hoàng Sơn Cốc mờ mịt.

Về sau hai người cùng nhau đi dạo trên núi, đang lúc mùa hoa quế nở, cả một ngọn núi đều tỏa hương thơm ngào ngạt.

Thiền sư Hối Đường hỏi: “Có ngửi được mùi hoa quế nở không?”

Hoàng Sơn Cốc đáp: “Có”.

Thiền sư Hối Đường liền điểm hóa rằng: “Ngươi xem ta đối với ngươi đâu có chút nào che giấu”.

Ngay lúc ấy sự mê mờ của Hoàng Sơn Cốc bỗng dưng tiêu tan, liền đến trước Thiền sư sụp lại nói: “Tâm lượng thật rộng lớn của Hòa thượng là như thế”.

Thiền sư Hối Đường cười rằng: “Chẳng qua là mời Hoàng Công đến nhà mà thôi”.

21n

Hoa quế nở nhiều rồi

Hương thiền bay khắp chốn

Xanh xanh trúc biếc đều là bát nhã

Ngan ngát hoa vàng đều là diệu đế.

Thật ra ở trong sinh hoạt hằng ngày đều có mùi hương vây quanh, hoặc ẩn hoặc hiện, nhưng đậm lợt do tâm.

◊-◊—————————————————————————◊-◊

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
367238
Total Visit : 265550