Thứ 2, ngày 24 tháng 1 năm 2022
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Mùi hương của quế.

Mui huong.Thích Thiện Phước

Thiền sư Tổ Tâm Hối Đường pháp hiệu là Bảo Giác, người họ Ổ quê ở Nam Hùng Quãng Đông, thường ngày kết giao thân thiết Thiền sư Hoàng Long Huệ Nam và Thái Sử Hoàng Đình Kiên – Hoàng Sơn Cốc.

Một hôm, Hoàng Sơn Cốc đến xin chỉ bày con đường tắt để vào đạo. Thiền sư Hối Đường nói: “Khổng Tử có câu: ‘Các trò tưởng ta có điều gì bí ẩn giấu chăng?. Ta không giấu các trò’. Ta cũng vậy, đối với các vị không hề có sự che giấu. Thái Sử cho là thế nào?”

Hoàng Sơn Cốc vừa định mở lời, Thiền sư Hối Đường liền nói: “Không phải, không phải”.

Hoàng Sơn Cốc mờ mịt.

Về sau hai người cùng nhau đi dạo trên núi, đang lúc mùa hoa quế nở, cả một ngọn núi đều tỏa hương thơm ngào ngạt.

Thiền sư Hối Đường hỏi: “Có ngửi được mùi hoa quế nở không?”

Hoàng Sơn Cốc đáp: “Có”.

Thiền sư Hối Đường liền điểm hóa rằng: “Ngươi xem ta đối với ngươi đâu có chút nào che giấu”.

Ngay lúc ấy sự mê mờ của Hoàng Sơn Cốc bỗng dưng tiêu tan, liền đến trước Thiền sư sụp lại nói: “Tâm lượng thật rộng lớn của Hòa thượng là như thế”.

Thiền sư Hối Đường cười rằng: “Chẳng qua là mời Hoàng Công đến nhà mà thôi”.

b

Hoa quế nở nhiều rồi

Hương thiền bay khắp chốn

Xanh xanh trúc biếc đều là bát nhã

Ngan ngát hoa vàng đều là diệu đế.

Thật ra ở trong sinh hoạt hằng ngày đều có mùi hương vây quanh, hoặc ẩn hoặc hiện, nhưng đậm lợt do tâm.

◊-◊—————————————————————————◊-◊

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1085912
Total Visit : 984224