Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"
Nghe Pháp

NĂM THÁNG DẦN TRÔI

NĂM THÁNG DẦN TRÔI   Thích Thiện Phước     Cuộc đời là một hành trình luôn đưa ta về phía trước, không giậm chân tại chỗ, không lùi lại phía sau, từng bước chân trải dài ấy, luôn mang theo: Ước mơ thách thức, hạnh phúc niềm đau, nụ cười tiếng khóc, thất bại […]

Ý NGHĨA CHÚ DƯỢC SƯ _ HT Thích Lệ Trang

KHAI THỊ PHẬT ĐẢN – THÍCH LỆ TRANG

Phú Nguyễn · KHAI THI MUNG PHAT ĐAN SANH – Thích Lệ Trang – Part

Chạp mộ và những tập tục ngày Tết

Hội Phước Ngày Xuân

Giải thoát – TT. Thích Lệ Trang thuyết giảng.

“Nguyện người nghe tỉnh thức – Vượt thoát mọi nẻo luân hồi – Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” – Nha Mân, ngày 02/10/Ất Mùi.

Nhớ ơn – TT. Thích Lệ Trang.

Sám hối – TT. Thích Lệ Trang.

 

Kinh Vu Lan – Thích Thiện Phước.

Nguyện người nghe tỉnh thức – Vượt thoát mọi nẻo luân hồi. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma ha tát!

Tâm lân mẫn – TT. Thích Lệ Trang.

256713
Total Visit : 155025